tisdag 5 april 2011

Planering våren 11

Tis 19 april kl 18.00. Vi ses på bron vis spårvagnshållplatsen Vågmästareplatsen.

Stadsdelsvandring. Från informellt återbruk till legitim ödeläggelse - Östra Kvillebäcken

”Då – bilverkstäder, invandrarföreningar, loppmarknader, mc-butik, zooaffär och café. Nu – fem rivna kvarter och stora grusplaner. I stadsplaneringens sammanhang kalls området för Östra Kvillebäcken. Ödeläggelsen är första steget i en omvandling till bostads- och kontorsområde. En självklar utveckling av industrikvarter och exploatering av attraktivt läge?”

Arr: ABF Göteborg

Vandringen kostar 60 kr/person, men det står Ung Vänster för. Därför är det viktigt att vi vet innan hur många som vill följa med. Anmäl dig till någon i klubbstyrelsen senast en vecka i förväg!


Tis 3 maj kl 18.00. Klubblokalen i Kville.


Temamöte om privatiseringar och insändarskrivning!


Mån 16 maj kl 18.00. klubblokalen i Kville.

Vi diskuterar motionerna på verksamhetsplan och principprogram som kommer att behandlas på kongressen. Det är inte bara upp till de valda kongressombuden att prata om vad som beslutas på förbundets högsta beslutande organ, det är viktigt att alla medlemmar är delaktiga i processen.

Vi påbörjar också en bokcirkel kring Våldtäkt & romantik av Katrine Kielos:

''Det här är en bok om våldtäkt. Inte som ett symtom och inte som ett instrument för att plocka politiska poäng. inte heller som en symbolfråga som belyser andra orättvisors relativa allvar.

Få saker är så accepterade i samhället som kvinnors rädsla. Även de mest högljudda anti-feminister är förstående inför denna rädsla. Många är de som vill följa mig hem, pracka på mig alarm, och lära mig att alltid ha mobilen påslagen i handen.''

Anmäl att du vill gå cirkeln så vet vi hur många böcker vi ska beställa!


Tis 24 maj kl 18.00. Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats.

Stadsvandring – en stad att gömma sig i

”Vad har den urbana miljön att erbjuda människor som lever under hot om avvisning? Gömda flyktingar, papperslösa, illegala – bakom benämningarna döljer sig människor som välfärdsstaten och den postindustriella staden inte har plats för. De sägs ofta leva ”under jorden” och ”utanför samhället”, men rör sig i sitt vardagsliv i stora delar av Göteborg. Att ”gömma sig” handlar om att alltid vara på sin vakt. En vandring om och med utsikt över icke-medborgarskapets urbana geografi.”

Arr: ABF Göteborg

Vandringen kostar 60 kr/person, men det står Ung Vänster för. Därför är det viktigt att vi vet innan hur många som vill följa med. Anmäl dig till någon i klubbstyrelsen senast en vecka i förväg!


Tis 31 maj kl 18.00. Klubblokalen i Kville.

Vi fortsätter med bokcirkeln och delar flygblad.


Tis 14 juni kl 18.00. Utomhus.

Vi avslutar bokcirkeln och pratar om vad klubben ska göra under sommaren. Samtidigt grillar vi (eller i alla fall äter nåt gött).
Anmäl dig till stadsvandringarna och bokcirkeln till Amanda.

Utöver den föreslagna planeringen kommer vi under våren att anordna pass i feministiskt självförsvar och Killar & feminism, samt hålla två bokbord. Allteftersom det dyker upp olika evenemang och torgdagar i klubbområdet kommer dessa också att planeras in så att Ung Vänster närvarar överallt där vi kan träffa andra som också vill förändra sin vardag och kämpa för feminism och socialism!