måndag 24 oktober 2011

Intressant möte om skolan och framtidsplanerna för Backaplan

Idag har vi haft temamöte om skolan, där vi läste texter som på olika sätt problematiserade och kritiserade dagens skola. Detta var ett bra underlag när vi sen hade intressanta diskussioner om skolans roll i samhället och hur vi skulle vilja att skolan ska se ut.

På nästa möte som är den 7 november kl 18.00 får vi besök av Johan Zandin från Vänsterpartiet som kommer prata om planerna som finns för det "nya" Backaplan. Där får vi möjlighet att diskutera hur vi tycker att det borde se ut och om det finns någon fråga vi vill driva när de nu ska bygga och göra om runt Hjalmar Brantingsplatsen.

Hoppas vi ses!