måndag 24 oktober 2011

Intressant möte om skolan och framtidsplanerna för Backaplan

Idag har vi haft temamöte om skolan, där vi läste texter som på olika sätt problematiserade och kritiserade dagens skola. Detta var ett bra underlag när vi sen hade intressanta diskussioner om skolans roll i samhället och hur vi skulle vilja att skolan ska se ut.

På nästa möte som är den 7 november kl 18.00 får vi besök av Johan Zandin från Vänsterpartiet som kommer prata om planerna som finns för det "nya" Backaplan. Där får vi möjlighet att diskutera hur vi tycker att det borde se ut och om det finns någon fråga vi vill driva när de nu ska bygga och göra om runt Hjalmar Brantingsplatsen.

Hoppas vi ses!

tisdag 5 april 2011

Planering våren 11

Tis 19 april kl 18.00. Vi ses på bron vis spårvagnshållplatsen Vågmästareplatsen.

Stadsdelsvandring. Från informellt återbruk till legitim ödeläggelse - Östra Kvillebäcken

”Då – bilverkstäder, invandrarföreningar, loppmarknader, mc-butik, zooaffär och café. Nu – fem rivna kvarter och stora grusplaner. I stadsplaneringens sammanhang kalls området för Östra Kvillebäcken. Ödeläggelsen är första steget i en omvandling till bostads- och kontorsområde. En självklar utveckling av industrikvarter och exploatering av attraktivt läge?”

Arr: ABF Göteborg

Vandringen kostar 60 kr/person, men det står Ung Vänster för. Därför är det viktigt att vi vet innan hur många som vill följa med. Anmäl dig till någon i klubbstyrelsen senast en vecka i förväg!


Tis 3 maj kl 18.00. Klubblokalen i Kville.


Temamöte om privatiseringar och insändarskrivning!


Mån 16 maj kl 18.00. klubblokalen i Kville.

Vi diskuterar motionerna på verksamhetsplan och principprogram som kommer att behandlas på kongressen. Det är inte bara upp till de valda kongressombuden att prata om vad som beslutas på förbundets högsta beslutande organ, det är viktigt att alla medlemmar är delaktiga i processen.

Vi påbörjar också en bokcirkel kring Våldtäkt & romantik av Katrine Kielos:

''Det här är en bok om våldtäkt. Inte som ett symtom och inte som ett instrument för att plocka politiska poäng. inte heller som en symbolfråga som belyser andra orättvisors relativa allvar.

Få saker är så accepterade i samhället som kvinnors rädsla. Även de mest högljudda anti-feminister är förstående inför denna rädsla. Många är de som vill följa mig hem, pracka på mig alarm, och lära mig att alltid ha mobilen påslagen i handen.''

Anmäl att du vill gå cirkeln så vet vi hur många böcker vi ska beställa!


Tis 24 maj kl 18.00. Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats.

Stadsvandring – en stad att gömma sig i

”Vad har den urbana miljön att erbjuda människor som lever under hot om avvisning? Gömda flyktingar, papperslösa, illegala – bakom benämningarna döljer sig människor som välfärdsstaten och den postindustriella staden inte har plats för. De sägs ofta leva ”under jorden” och ”utanför samhället”, men rör sig i sitt vardagsliv i stora delar av Göteborg. Att ”gömma sig” handlar om att alltid vara på sin vakt. En vandring om och med utsikt över icke-medborgarskapets urbana geografi.”

Arr: ABF Göteborg

Vandringen kostar 60 kr/person, men det står Ung Vänster för. Därför är det viktigt att vi vet innan hur många som vill följa med. Anmäl dig till någon i klubbstyrelsen senast en vecka i förväg!


Tis 31 maj kl 18.00. Klubblokalen i Kville.

Vi fortsätter med bokcirkeln och delar flygblad.


Tis 14 juni kl 18.00. Utomhus.

Vi avslutar bokcirkeln och pratar om vad klubben ska göra under sommaren. Samtidigt grillar vi (eller i alla fall äter nåt gött).
Anmäl dig till stadsvandringarna och bokcirkeln till Amanda.

Utöver den föreslagna planeringen kommer vi under våren att anordna pass i feministiskt självförsvar och Killar & feminism, samt hålla två bokbord. Allteftersom det dyker upp olika evenemang och torgdagar i klubbområdet kommer dessa också att planeras in så att Ung Vänster närvarar överallt där vi kan träffa andra som också vill förändra sin vardag och kämpa för feminism och socialism!

tisdag 11 januari 2011

Nu kör vi igång bloggen igen

Efter att bloggen legat nere ett bra tag, tar vi nu upp den igen.

Även om vi inte skrivit om det på bloggen så har vi gjort en mängd saker under sommaren och hösten. Under sommaren hade vi ett intensivt valarbete, där vi deltog på debatter på skolor runt om i klubbområdet, delade mängder av flygblad, hjälpte Vänsterpartiet Lundby med deras valarbete och pratade med folk som också var förbannade på den politik som förs i Sverige idag.

På valdagen kunde vi dock konstatera att vi hade fyra år till av borgerligt styre och ett rasistiskt parti i riksdagen. Men vi har fotsatt och kommer fortsätta kämpa - mot högerpolitik och rasism, för feminism och socialism. Att vara feminism och socialist i dagens Sverige kräver ett ansvar. Det är ingen annan som kommer driva att man ska ha feministiskt självförsvar i våran skolan eller protestera mot att man lägger ner vår fritidsgård. För att vi ska kunna förändra våra förutsättningar för ett bättre liv, så krävs det att vi går samman och organiserar oss. De ska inte få en millimeter gratis, varken borgare eller rasister. Vi hoppas att du vill vara med och kämpa tillsammans med oss!

Här kommer kalendariet som gäller fram till årsmötet:

18 januari – Kampanjupptakt inför den nya feministiska kampanjen ”Inga fler ursäkter!” Vi kommer att diskutera kampanjen och vad den går ut på. Vi kommer också att tillsammans med Biskopsgården-Torslanda brainstorma kring bra saker som man kan göra med kampanjen. Vi träffas kl 17.50 utanför Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen.

31 januari
– vi studerar principprogrammet (där det till exempel står vad Ung Vänster ska föra för politik). På årets kongress kommer den att bytas ut och det är bra om vi är insatta i det så att vi sedan kan skriva grymma motioner på det förslag som programkommiten kommer att lägga. Vi träffas kl 17.50 utanför Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen.

5-6 februari - Distriktsårskonferens för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän. Där hela distriktet är med och antar en ny verksamhetsplan, väljer ny distriktsstyrelse, valbredning och revisorer. Vi kommer även välja ombud till årets kongress och lyssna på föredrag om den nya kampanjen och principprogrammet. För mer information gå in på distriktets hemsida

14 februari
– vi fortsätter med principprogramsstudierna. Vi träffas kl 17.50 utanför Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen.

21 februari – vi tittar gemensamt på en film med ett dagsaktuellt tema och har diskussion kring den efteråt. Vi träffas kl 18.00 under spårvagnsbron vid Vågmästarplatsen

7 mars – ÅRSMÖTE! Mer info om årsmötet kommer inom kort. Vi träffas kl 17.15 utanför Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen.

Har du frågor ä
r du välkommen att kontakta
Erika Engberg: erika.engberg@ungvanster.se